နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ရာထူးတိုး/ပြောင်းအမိန့်စာ( ၂၀၂၁)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သန်လျင်)နှင့်အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(တောင်ဒဂုံ)ကျောင်းအုပ်ကြီး(တာဝန်)များ ပေးအပ်ခြင်း။

 

အသိပေးကြေညာချက် (၁၉-၁-၂၀၂၁)

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများနှင့်ဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ Link ရှိ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) (လစာနှုန်း ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး(GTC/GTI) ညွှန်ကြားရေးမှူး(မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန)(လစာနှုန်း ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) ရာထူးနေရာများသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်ရေး ကျောင်းအုပ်ကြီး(GTHS)/ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး(GTC/GTI)အဖြစ် တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ (SOP)နှင့် စိစစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ စံသတ်မှတ်ချက်များအနက် သင်ကြားရေးတာဝန်()နှစ်နှင့်အထက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူ၊ စုစုပေါင်းလုပ်သက်(၁၅)နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူနှင့် အနည်းဆုံးအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ရရှိသူ၊ ရေးဖြေ (English+ICT)ရမှတ် (၅၀)မှတ်နှင့်အထက်ရရှိသူများအား စိစစ်၍ ရေးဖြေနှင့်လုပ်သက်ရမှတ်စုစုပေါင်း တူနေပါက Presentation ရမှတ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး(GTC/GTI)နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး(မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန)အဆင့် လစ်လပ်စာရင်း

တိုးမြင့်ခန့်ထားတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များ

လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား

                                                                                 နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

 

ကြေငြာချက်များ

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ရာထူးတိုး/ပြောင်း အမိန့်စာများ(၂၀၂၀)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများနှင့်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးရာထူးသို့ တိုးမြင့်ခန့်ထားခြင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း‌ကျောင်းများနှင့်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးရာထူးသို့ တိုးမြင့်ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ စီမံဝန်ထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(EC,Civil,EP,ME,IT)များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(Chemistry)များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(Physics)များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(English))များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(Maths)များ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

 

ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားတော့မည့် သင်တန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံနည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးလမ်းညွှန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးသည် ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသော ပညာရေးကဏ္ဍ၏ အဓိက ကျသည့် ကဏ္ဍကြီး (၆)ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ဤကဏ္ဍကို ကောင်းမွန်တိုးတက် စေခြင်းဖြင့် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား အမြောက်အများအား မွေးထုတ်နိုင်သည့်အတွက် တိုင်းပြည်၏ အလုံးစုံစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေပါမည်။ ယခုအခါ နည်းပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးကဏ္ဍမြင့်တင်ရေး အတွက် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စသည်များ အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာန (၁၉)ခု က ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လျှက်် ရှိပါသည်။