ဆောင်းဒါးရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာ သိပ္ပ္ပံ(အမရပူရ)

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအမည်: 
ဝန်ကြီးဌာနများအလိုက် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော သင်တန်းကျောင်းများစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်: 
အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန
သင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ: 

ဆောင်းဒါးယက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာ သိပ္ပ္ပံ၊ အမရပူရမြို့၊ရေတွင်းညီနောင်ရပ်ကွက်၊ မန္တလေး။

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း: 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်: 
အမရပူရ
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်: 
ဝ၂-၇၀၄၂၈၊ ၀၆၇-၄၁၁၀၂၇၃၊ ၀၆၇-၄၁၀၂၄၀၊ ၀၆၇-၄၁၀၃၇၀
သင်တန်းသားရွေးချယ်မည့်နည်းလမ်း: 
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်
သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: 

သင်တန်းများ